Skyddat boende

Norrtälje kvinnojour Snäckan har möjlighet att ta emot kvinnor och deras barn som är i akut behov av skydd.


Vi arbetar på uppdrag av kommuner i enlighet med socialtjänstlagen. Under placeringen genomförs stödsamtal och kontinuerliga riskbedömningar.


VI är en liten kvinnojour och har ingen anställd personal på boendet. Under tiden en kvinna är placerad I det skyddade boendet har hon 1-2 stödpersoner/jourkvinnor hon kan vända sig till vid behov.


För fler frågor kring vårt skyddade boende ring 070 - 6242532.


Norrtälje kvinnojour Snäckan